SANGEMINI SPORT: Moroni, Ligobbi, Fiorilli, Milioni (16’st Menghini), Giovannini, Ballesi, Pinzi, Sgrigna…